Newyddion

Cyflwyno cais cynllunio ar gyfer campws canol dinas

Wedi ei bostio ar Friday 26th August 2022

Mae cynnig i greu campws modern i fyfyrwyr addysg bellach yng nghanol y ddinas wedi ei gyflwyno'n ffurfiol ar gyfer caniatâd cynllunio. 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd a Choleg Gwent yn gwneud cais ar y cyd am ganiatâd amlinellol ar gyfer campws a fydd yn darparu cyfleusterau addysg bellach o'r radd flaenaf ar safle Canolfan bresennol Casnewydd. 

Mae caniatâd cynllunio eisoes wedi ei roi ar gyfer canolfan hamdden newydd o'r radd flaenaf, a fydd yn cynnwys nofio a chyfleusterau lles eraill, ar safle tir llwyd allweddol yng nghanol y ddinas ar lan yr afon. 

Cynigir i’r coleg gael ei adeiladu ar safle canolfan bresennol Casnewydd ac mae'r cais newydd, a fydd yn cael ei benderfynu gan y pwyllgor cynllunio trawsbleidiol, hefyd yn gofyn am ganiatâd i ddymchwel yr adeilad heneiddio. 

Er bod y ganolfan yn dal i ddarparu gweithgareddau iechyd a ffitrwydd - ac mae hefyd wedi cael ei defnyddio fel canolfan brechu torfol yn ystod y pandemig - mae neuadd y pwll wedi ei chau oherwydd bod angen gwaith atgyweirio sylweddol, anhyfyw. 

Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd campws canol dinas Coleg Gwent yn rhan o Ardal Wybodaeth Casnewydd (AWC) sy'n ymuno â champws Prifysgol De Cymru. 

Yn dilyn cais llwyddiannus, bydd gwaith yn parhau i ddatblygu cais llawn i'w gyflwyno yn ddiweddarach. Ar ôl rhoi'r holl gymeradwyaethau angenrheidiol ar waith, bydd yr amserlenni ar gyfer gwaith adeiladu yn cael eu cadarnhau. 

Gallwch ddod o hyd i'r cais cynllunio yma Ceisiadau cynllunio | Newport City Council enw masnach 22/0814

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.