Newyddion

Dinas Casnewydd yn anrhydeddu'r Lleng Brydeinig Frenhinol

Wedi ei bostio ar Thursday 28th October 2021
freedom 1

Rhoddodd Cyngor Dinas Casnewydd Rhyddid Dinas Casnewydd i’r Lleng Brydeinig Frenhinol mewn seremoni arbennig heddiw.

 

Rhoddwyd yr anrhydedd prin hwn i gydnabod a gwerthfawrogi gwasanaeth y Lleng Brydeinig Frenhinol i'r wlad wrth i’r sefydliad  gyrraedd ei ganmlwyddiant.

 

Mae heddiw hefyd yn nodi lansiad Apêl Pabi flynyddol y sefydliad sy'n cefnogi cymuned y Lluoedd Arfog, yn y gorffennol a'r presennol, a'u teuluoedd.

 

Mynychodd aelodau'r Lleng ac urddasolion, gan gynnwys Arglwydd Raglaw Gwent a'r Uchel Siryf, seremoni yng nghanol y ddinas.

 

Darllenodd y prif weithredwr Beverly Owen y Sgrôl Rhyddid cyn i'r Arweinydd, y Cynghorydd Jane Mudd, annerch yr orymdaith. 

 

Yna trosglwyddodd y Maer, y Cynghorydd David Williams, y sgrôl i’r Is-gyrnol MJ Harry DL, Llywydd Lleng Brydeinig Frenhinol Gwent.

 

Ar ôl y seremoni, gofynnodd Peter Colsey, Cadlywydd yr Orymdaith, am ganiatâd gan y Maer i arfer hawl y Lleng Brydeinig Frenhinol i orymdeithio drwy Ddinas Casnewydd.

 

Wrth iddynt wneud eu ffordd o'r Stryd Fawr a thrwy Commercial Street, cawsant eu gwylio gan dorfeydd o bobl a oedd wedi troi allan i weld yr achlysur ac yn talu eu parch i'r Lleng.

 

Dywedodd y Cynghorydd Mudd: "Mae Rhyddid Dinas Casnewydd wedi cael ei ddyfarnu llai nag 20 gwaith mewn mwy na 100 mlynedd felly mae hwn yn ddiwrnod pwysig i ni i gyd.

 

"Mae Casnewydd yn falch o'i chysylltiad agos â'r Lleng ac mae hwn yn deyrnged addas i sefydliad sydd wedi rhoi gwasanaeth mor hir a ffyddlon.

 

"Ar ran cyngor y ddinas a'i ddinasyddion, mae'n bleser mawr gennyf longyfarch y Lleng ar ei chanmlwyddiant a diolch i bawb sy'n gysylltiedig, yn enwedig ei gwirfoddolwyr yng Nghasnewydd, am bopeth y maent wedi'i wneud a'r cyfan y maent yn parhau i'w wneud i bobl sy'n gwasanaethu a'u teuluoedd.

 

"Gyda’r lansiad Apêl Pabi flynyddol hefyd yn cael ei gynnal heddiw, rwy'n siŵr y bydd miliynau o bobl unwaith eto yn helpu i gefnogi gwaith amhrisiadwy'r Lleng, yn gwisgo’u pabi ac yn cofio pawb sydd wedi aberthu cymaint dros ein rhyddid."

 

Dywedodd Antony Metcalfe, Rheolwr Ardal Cymru’r Lleng Brydeinig Frenhinol: "Mae'r Lleng Brydeinig Frenhinol yng Nghymru yn falch iawn o gael Rhyddid y Ddinas Casnewydd ochr yn ochr â lansiad Apêl Pabi'r Canmlwyddiant. 

 

"Mae'n gymaint o anrhydedd cael ein cydnabod am ein gwaith diflino sy'n cefnogi cymuned y Lluoedd Arfog yng Nghasnewydd a gweddill Cymru.  Mae Apêl y Pabi 2021 bellach wedi dechrau, felly rydym yn annog pob aelod o'r cyhoedd i fynd allan i ddod o hyd i'w casglwr lleol i brynu eu pabi a'i wisgo gyda balchder."

 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.