Newyddion

Cystadleuaeth cerdyn llyfrgell i blant - cyhoeddi enillydd

Wedi ei bostio ar Wednesday 24th March 2021
Children's library card winner

 

Mae Llyfrgelloedd Casnewydd yn falch iawn o gyhoeddi mai enillydd y gystadleuaeth i gynllunio cerdyn llyfrgell yw Alfie Downs 8 oed.  Dewiswyd ei ymgais oherwydd ei ddyluniad cryf sy’n cyfleu cariad at ddarllen ynghyd â symbol eiconig o Gasnewydd. 

Lansiwyd y gystadleuaeth yn gynnar yn 2020 ond, oherwydd pandemig Covid-19, bu'n rhaid gohirio cyhoeddi'r dyluniad buddugol.   

Hoffem ddiolch i bawb a fu’n cystadlu; mae'n amlwg bod llawer o feddwl a chreadigrwydd wedi'u rhoi i’r holl geisiadau a ddaeth i law.

Roedd y safon mor uchel fel bod beirniadu bron yn amhosibl, ar y panel beirniadu dwedodd y Cynghorydd Debbie Harvey, yr aelod cabinet dros ddiwylliant a hamdden: "A bod yn deg, rwy’ wedi bod yn pendroni dros y rhain gan eu bod i gyd yn enillwyr teilwng! Yn y pen draw, o drwch blewyn dewiswyd cynnig Alfie fel yr enillydd." 

Roedd y ceisiadau o safon mor uchel fel y penderfynwyd cyflwyno gwobr i bawb a gyrhaeddodd y rhestr fer, Caitlin Taylor, Jack Bland, Alice Bidhendy, Nandinee Singh a Thea Cottingham - gyda gwobr arbennig yn cael ei dyfarnu i Alfie yr enillydd.  Bydd ei ddyluniad yn cael ei roi ar bob cerdyn llyfrgell newydd i blant.

Da iawn i bawb a gymerodd ran ac a anfonodd ddyluniadau gwych i mewn.

More Information