Newyddion

Profi'n parhau dros y Nadolig

Wedi ei bostio ar Wednesday 22nd December 2021

Os oes gennych symptomau Covid dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, bydd profion ar gael o hyd.

Bydd unedau profi lleol a symudol Casnewydd yn gweithredu yn ystod yr amseroedd canlynol dros y gwyliau banc yn ogystal â’r oriau gweithredu arferol.

Os oes symptomau gennych, hunanynyswch ac archebwch brawf PCR.

Unedau Profi Symudol (Maes Parcio Mill Parade, Llys Malpas, Maes Parcio Faulkner Road)

25 Rhagfyr (10am - 1pm)

26 Rhagfyr (10am - 1pm)

1 Ionawr (10am - 1pm)

Safleoedd Profi Lleol (Clwb Cymdeithasol Betws, Maes Parcio Tafarn y Duffryn Arms)

25 Rhagfyr (10am - 2pm)

26 Rhagfyr (10am - 2pm)

1 Ionawr (10am - 2pm)

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.