Newyddion

Llyfr Cydymdeimladau Ar-lein

Wedi ei bostio ar Monday 12th April 2021
Philip

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi agor llyfr cydymdeimladau ar-lein lle gall trigolion adael eu negeseuon yn dilyn marwolaeth Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip, Dug Caeredin.

 I adael neges a gweld y llyfr ewch i http://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/Online-Book-of-Condolences.aspx

 Bydd negeseuon yn cael eu hychwanegu cyn gynted â phosibl ar ôl iddynt ddod i law.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.