Newyddion

Ysgolion ar gau

Wedi ei bostio ar Thursday 31st January 2019

Ysgolion ar gau

Diweddarwyd ddiwethaf

01/02/19 (08:00)

Cadeiryddion llywodraethwyr a phenaethiaid sy’n penderfynu p’un ai i gau ysgolion neu beidio – caiff ein gwefan ei diweddaru cyn gynted ag y derbyniwn unrhyw hysbysiadau.

Am fanylion diweddaraf y gwasanaethau yr effeithir arnynt yng Nghasnewydd, gweler ein tudalen we tywydd garw.

Ysgolion ar GAU ar 01/02/19:

 

Alway Primary 

Bassaleg School

Bridge Achievement Centre 

Caerleon Comprehensive

Caerleon Lodge Hill Primary

Charles Williams Primary 

Clytha Primary

Crindau Primary

Eveswell Primary

Gaer Primary School 

Glan Usk Primary

Glasllwch Primary 

High Cross Primary 

Jubilee Park Primary 

Langstone Primary 

Llanmartin Primary

Llanwern High

Lliswerry Primary 

Lliswerry High

Maesglas Primary

Maes Ebbw 

Maindee Primary 

Malpas Church Primary

Malpas Court Primary

Malpas Park Primary 

Marshfield Primary

Millbrook Primary

Milton Primary 

Monnow Primary

Mount Pleasant Primary 

Newport High 

Pentrepoeth Primary

Pillgwenlly Primary 

Ringland Primary

Rogerstone Primary

Somerton Primary

St Andrew's Primary

St David’s RC Primary 

St. Gabriel’s RC Primary 

St Joseph’s RC High 

St Julians Primary

St Julians School

St Mary's Primary

St Michael’s RC Primary 

St Patrick's RC Primary 

St Woolos Primary - OPEN BUT NO DINNERS AVAILABLE

The John Frost School

Tredegar Park Primary 

Ysgol Bryn Derw 

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed 

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Ysgol Gymraeg Casnewydd

Ysgol Gymraeg Ifor Hael

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.