Diweddariadau tywydd garw

Beechwood Park snow March 2018

Sicrhewch eich bod yn cael y newyddion diweddaraf ar unrhyw effaith ar wasanaethau’r cyngor

31/01/19 (23:00)

Ar sail y rhagolygon tywydd ar hyn o bryd, nid ydym yn disgwyl amhariadau mawr yng Nghasnewydd. Fodd bynnag, byddwn yn monitro’r sefyllfa’n gyson.

Os effeithir ar unrhyw wasanaethau, caiff y dudalen hon ei diweddaru yn ogystal â’n cyfryngau cymdeithasol cyn gynted ag y bo gwybodaeth ar gael.

Cadeiryddion llywodraethwyr a phenaethiaid sy’n penderfynu p’un ai i gau ysgolion neu beidio – caiff ein gwefan ei diweddaru cyn gynted ag y derbyniwn unrhyw hysbysiadau.Bod yn ddiogel mewn tywydd oer  

Cyngor gan y Met Office ar sut i ymdopi mewn tywydd oer

Gweler y cyngor gan y GIG ar sut i ‘Cadw'n gynnes, cadw'n iach' 

Byddwn hefyd yn rhoi’r diweddaraf ar Twitter a Facebook.