Gorsaf Wybodaeth

Agorodd yr Orsaf Wybodaeth ym mis Ionawr 2012, ac mae'n cynnig gwasanaethau gan Gyngor Dinas Casnewydd a sefydliadau partner.

Wedi'i lleoli ar safle hen orsaf drenau Casnewydd, mae'r Orsaf Wybodaeth yn lle croesawgar a hygyrch, lle gall pobl leol gael at amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys:

  • Bathodynnau glas
  • Ardrethi busnes
  • Y dreth gyngor
  • Gwasanaethau ailgartrefu
  • Budd-daliadau tai a'r dreth gyngor
  • Trwyddedu
  • Cynllunio – ar gael ddydd Llun a dydd Iau

Yr Orsaf Wybodaeth, Hen Adeilad yr Orsaf, Queensway, Casnewydd NP20 4AX

Ffôn: (01633) 656656

Oriau agor Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau, Dydd Gwener 8.30am – 5.00pm

Ar gau Dydd Mercher.