Yr Iaith Gymraeg

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i wneud Casnewydd yn ddinas fwy cynhwysol i bawb.

Darllenwch y dogfennau isod i ddarganfod sut rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a’r iaith Gymraeg yn y ddinas.  

Cymru sy’n fwy cyfartal, Cymru o gymunedau cydlynus, Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Dogfennau perthnasol

Lawrlwythwch y Strategaeth Iaith Gymraeg 5 Mlynedd Cyngor Dinas Casnewydd 2022-2027 (pdf)

Lawrlwythwch y Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2021-2022 (pdf)

Lawrlwythwch y Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2020-2021 (pdf)

Lawrlwythwch y Cynllun Gweithredu Safonau’r Gymraeg drafft (pdf)

Lawrlwythwch y Hysbysiad Cydymffurfio (pdf)

Lawrlwythwch y Adroddiad Blynyddol ar y Gymraeg 2019-2020 (pdf) - drafft hyd gymeradwyaeth Cabinet.

Lawrlwythwch y Adroddiad Blynyddol ar y Gymraeg 2018-2019 (pdf)

Lawrlwythwch y Strategaeth Iaith Gymraeg 5 Mlynedd Cyngor Dinas Casnewydd 2017-2022 (pdf)

Lawrlwythwch Hysbysiad Cydymffurfio Safonau’r Iaith Gymraeg Medi 2016 (pdf)

Lawrlwythwch yr Adroddiad Blynyddol ar yr Iaith Gymraeg 2016-2017 (pdf)  

Lawrlwythwch y Safonau Iaith Gymraeg Materion Atodol: Adroddiad Sefyllfa (pdf)  

Cyswllt

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Thîm Iaith a Chydraddoldeb Cymru yn nccequality@newport.gov.uk.

Ble i ddysgu Cymraeg yng Nghasnewydd

Cymraeg mewn addysg