Caethwasiaeth fodern

Unseen App_modern slavery_August 2018

Mae'r Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol yn fframwaith ar gyfer adnabod dioddefwyr masnachu pobl neu gaethwasiaeth fodern a sicrhau eu bod yn cael y cymorth priodol.

Ar 31 Gorffennaf 2015, cafodd y Mecanwaith ei ymestyn i holl ddioddefwyr caethwasiaeth fodern yng Nghymru a Lloegr yn sgil rhoi Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 ar waith.

Mae caethwasiaeth fodern yn cynnwys masnachu pobl a chaethwasiaeth, caethwasanaeth a gweithio dan orfod. 

Rhoi gwybod gan ddefnyddio’r App Unseen

Mae’r App Unseen yn eich helpu chi i adnabod arwyddion caethwasiaeth ac yn sicrhau bod rhoi gwybod i'r llinell gymorth gyfrinachol am ddim yn hawdd a hynny trwy glicio botwm.

Gallwch lawrlwytho a dechrau defnyddio’r App Unseen am ddim heddiw o: 

Gallwch chi helpu i ryddhau rhywun

Rhoi gwybod am ddioddefwyr posibl masnachu pobl neu gaethwasiaeth fodern

Darllenwch ragor am y Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol

TRA89077 03/08/2018