Asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb

Defnyddir Asesiadau o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (FEIAs) i ystyried effaith unrhyw newid i gyflogaeth neu wasanaethau’r cyngor o safbwynt pawb er mwyn sicrhau bod y newidiadau’n deg ac nid ydynt yn gwahaniaethu.  

Mae Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb (EIAs) yn ofynnol yn ôl y gyfraith o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, ac mae asesiadau Casnewydd yn archwilio tegwch a’r iaith Gymraeg hefyd. 

Er enghraifft, byddai unrhyw wasanaeth newydd yn cael ei archwilio i gymharu profiadau pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl i weld pa mor dda yw mynediad.  

Bydd yr asesiad yn ymdrin ag oedran, anabledd, rhywedd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, yr iaith Gymraeg a chyfeiriadedd rhywiol. 

2020-2021

View completed budget proposal FEIA assessments 

2019-2020

Asesiadau o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb a Gwblhawyd 2019-2020

2018-2019

Asesiadau o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb a Gwblhawyd 2018-2019

2017-2018

Asesiadau o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb a Gwblhawyd 2017-2018

2016-2017

Asesiadau o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb a Gwblhawyd 2016-2017

2015 - 2016

Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb a Gwblhawyd 2015-2016

2013 – 2014

Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb a Gwblhawyd 2013-14 

2012 – 2013

Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb a Gwblhawyd 2012-13 

Gweithdrefn

Mae’r EIA yn dilyn y camau hyn:

  • amlygu polisi, arfer neu benderfyniad
  • ymgynghori â’r bobl y mae’n effeithio arnynt
  • casglu a dadansoddi gwybodaeth
  • cwblhau’r asesiad 
  • defnyddio’r asesiad i lywio penderfyniadau’r cyngor
  • cyhoeddi’r asesiad a chanlyniad y penderfyniad

Cysylltu

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y swyddog polisi corfforaethol ac amrywiaeth.