Amgryptio Negeseuon Microsoft Office

OME

Mae Amgryptio Negeseuon Microsoft Office yn ateb diogel i rannu negeseuon e-bost a ffeiliau sy'n caniatáu i Gyngor Dinas Casnewydd anfon negeseuon e-bost a dogfennau personol neu gyfrinachol mewn modd diogel.

Diogelir negeseuon a anfonir drwy ANMO gan safonau amgryptio uwch.

A oes cost?

Na, mae'n rhad ac am ddim derbyn negeseuon e-bost wedi'u hamgryptio gan Gyngor Dinas Casnewydd.   Gallwch hefyd ymateb yn ddiogel i'r negeseuon e-bost hynny.

Sut ydw i'n agor e-bost wedi'i amgryptio?

Os anfonwyd e-bost diogel atoch, byddwch yn derbyn neges, yn debyg i'r un a ddangosir yn y ddelwedd ar y dudalen hon, sy’n nodi mae [email protected] wedi anfon neges warchodedig atoch.

I gael mynediad i'r neges ddiogel, efallai y gofynnir i chi roi COD UN AMSER a fydd yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad e-bost.   Ar ôl cofnodi'r cod, byddwch yn gallu darllen y neges a bydd unrhyw atebion a anfonwch yn cael eu hamgryptio'n awtomatig.

Os bydd angen i ni anfon unrhyw ddogfennau atoch, byddwn yn anfon dolen ddiogel atoch i gael mynediad i'r rhain.   Unwaith eto, bydd angen i chi roi COD UN AMSER a fydd yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad e-bost.

Sylwch y bydd negeseuon e-bost gan Gyngor Dinas Casnewydd bob amser yn dod i ben gyda newport.gov.uk

Agor e-bost wedi'i amgryptio a anfonwyd gan Gyngor Dinas Casnewydd heb atodiadau (pdf)

Sut i agor ffeil a rennir yn ddiogel (PDF)