FEIAs 2019-2020

Asesiadau o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb a Gwblhawyd (AEDChau) 2019 - 2020 

Gwasanaethau’r Ddinas

AEDCh: Pont Droed Devon Place – Queensway (pdf)

Addysg

AEDCh: Asesiad o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (pdf)

Y Gyfraith a rheoleiddio

AEDCh: Strategaeth Toiledau Lleol (pdf) 

Adfywio, Buddsoddi a Thai

AEDCh: Mission Court (pdf)