Etholiad Gorllewin Casnewydd 2021

6 Mai 2021

Ymgeisydd

Plaid  

Nifer y pleidleisiau

Sylw 

BOUCHER

Kevin Anthony

Reform UK

 486

 

BRYANT

Jayne

Welsh Labour / Llafur Cymru

 14259

 Etholedig

CLARK

Jonathan Thomas

Plaid Cymru - The Partyof Wales

 2076

 

ENEA

Michael James

Conservative and Unionist Party

 10353

 

MARSH

Steve Walter

Freedom Alliance. No Lockdowns. No Curfews.

 228

 

MILLER

John Edmunds

Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

 882

 

WOMACK

Amelia

Green Party / Plaid Werdd

 1314

 

 Y ganran a bleidleisiodd

Cyfanswm yr etholwyr  

68853

Y ganran a bleidleisiodd

 43.3%

 

Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:

a) dim marc swyddogol  

0

b) pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd gan y pleidleisiwr hawl i’w wneud 

72

c) ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr ohoni/ohono

0

d) heb ei farcio neu’n gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd

138

e) gwrthodwyd yn rhannol

0

Cyfanswm

 210