Is-etholiad Seneddol Gorllewin Casnewydd

Is-etholiad Seneddol Gorllewin Casnewydd

Dydd Iau 4 Ebrill, 2019

Canlyniadau pan yn hysbys

Amserlen 

 Cyhoeddi Gwrit            

28 Chwefror  

 Derbyn Gwrit

 1 Mawrth 

 Cyhoeddi Hysbysiad Etholiad 

 5pm, Dydd Mawrth 5 Mawrth 

 Cyhoeddi Hysbysiad Pleidleisio

 5pm, Dydd Gwener 8 Mawrth 

 Derbyn enwebiadau

 4pm, Dydd Gwener 8 Mawrth 

 Tynnu ymgeisydd yn ôl

 5pm, Dydd Gwener 8 Mawrth 

 Penodi asiantau etholiad

 4pm, Dydd Gwener 8 Mawrth 

 Cyhoeddi datganiadau unigolion a enwebwyd

 5pm, Dydd Gwener 8 Mawrth 

 Dyddiad cofrestru olaf

 Dydd Mawrth 19 Mawrth 

 Diwrnod olaf i amrywio pleidlais absennol gyfredol

 Dydd Mercher 20 Mawrth

 Derbyn ceisiadau pleidlais bost

 5pm, Dydd Mercher 20 Mawrth

 Derbyn ceisiadau pleidlais drwy ddirprwy (ac eithrio argyfyngau meddygol)

 5pm, Dydd Mercher 20 Mawrth

 Penodi asiantau pleidlais a chyfrif

Dydd Iau 28 Mawrth

 Cyhoeddi papurau pleidlais bost newydd (wedi mynd ar goll, heb ddod i law)

Dydd Gwener 29 Mawrth

 Derbyn ceisiadau pleidlais drwy ddirprwy brys

5pm, Dydd Iau 4 Ebrill

 Diwrnod olaf i gyhoeddi papurau pleidlais bost newydd yn lle rhai sydd wedi’u difrodi neu golli

5pm, Dydd Iau 4 Ebrill

 Diwrnod y Bleidlais

7am-10pm, Dydd Iau 4 Ebrill

 Dychwelyd treuliau etholiad

Dydd Gwener 10 Mai

 Archwilio treuliau

Dydd Llun 13 Mai

TRA98661 04/03/2019