Is-etholiad Seneddol Gorllewin Casnewydd

Is-etholiad Seneddol Gorllewin Casnewydd

4 Ebrill 2019

Canlyniadau

Canlyniadau Gorllewin Casnewydd
 Ymgeisydd  Plaid    Nifer y pleidleisiau   Sylw    
 Jonathan CLARKE   Plaid Cymru    1185  
 June DAVIES  Renew  879  
 Matthew EVANS  Ceidwadwyr      7357  
 Neil HAMILTON  UKIP  2023  
 Ruth JONES  Llafur  9308  etholedig
 Ryan JONES  Liberal Democrat     1088  
 Ian MCLEAN  Social Democrat  202  
 Hugh NICKLIN  The For Britain Movement  159  
 Richard SUCHORZEWSKI  Abolish the Welsh Assembly  205  
 Philip TAYLOR  Democrats and Veterans  185  
 Amelia WOMACK  Plaid Werdd  924  

 

 Y ganran a bleidleisiodd yng Ngorllewin Casnewydd
 Cyfanswm yr etholwyr                          63623                           
 Y ganran a bleidleisiodd  37.1%

 

Rejected ballot papers

Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:
 a) dim marc swyddogol              0
 b) pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd gan y pleidleisiwr hawl i’w wneud   23
 c) ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr ohoni/ohono  8
 ch) heb ei farcio neu’n gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd  69
 e) gwrthodwyd yn rhannol  0
 Cyfanswm  100

 

Dydd Iau 4 Ebrill, 2019

Amserlen 

 Cyhoeddi Gwrit            

28 Chwefror  

 Derbyn Gwrit

 1 Mawrth 

 Cyhoeddi Hysbysiad Etholiad 

 5pm, Dydd Mawrth 5 Mawrth 

 Cyhoeddi Hysbysiad Pleidleisio

 5pm, Dydd Gwener 8 Mawrth 

 Derbyn enwebiadau

 4pm, Dydd Gwener 8 Mawrth 

 Tynnu ymgeisydd yn ôl

 5pm, Dydd Gwener 8 Mawrth 

 Penodi asiantau etholiad

 4pm, Dydd Gwener 8 Mawrth 

 Cyhoeddi datganiadau unigolion a enwebwyd

 5pm, Dydd Gwener 8 Mawrth 

 Dyddiad cofrestru olaf

 Dydd Mawrth 19 Mawrth 

 Diwrnod olaf i amrywio pleidlais absennol gyfredol

 Dydd Mercher 20 Mawrth

 Derbyn ceisiadau pleidlais bost

 5pm, Dydd Mercher 20 Mawrth

 Derbyn ceisiadau pleidlais drwy ddirprwy (ac eithrio argyfyngau meddygol)

 5pm, Dydd Mercher 20 Mawrth

 Penodi asiantau pleidlais a chyfrif

Dydd Iau 28 Mawrth

 Cyhoeddi papurau pleidlais bost newydd (wedi mynd ar goll, heb ddod i law)

Dydd Gwener 29 Mawrth

 Derbyn ceisiadau pleidlais drwy ddirprwy brys

5pm, Dydd Iau 4 Ebrill

 Diwrnod olaf i gyhoeddi papurau pleidlais bost newydd yn lle rhai sydd wedi’u difrodi neu golli

5pm, Dydd Iau 4 Ebrill

 Diwrnod y Bleidlais

7am-10pm, Dydd Iau 4 Ebrill

 Dychwelyd treuliau etholiad

Dydd Gwener 10 Mai

 Archwilio treuliau

Dydd Llun 13 Mai