Etholiadau lleol mis Mai 2017

Yn yr etholiad llywodraeth leol diwethaf a gynhaliwyd ddydd Iau 4 Mai 2017, etholwyd 50 o gynghorwyr i gynrychioli preswylwyr yng Nghyngor Dinas Casnewydd.

Canlyniadau

Manylion canlyniadau etholiad cyngor y ddinas 

Lawrlwythwch Ganlyniadau cynghorau cymuned (pdf)

Lawrlwythwch yr Hysbysiad o etholiadau cyngor cymuned diymgeisydd(pdf)

Dewch o hyd i’ch cynghorydd lleol

Hysbysiad o etholiad

Lawrlwythwch yr Hysbysiad o etholiad – cynghorwyr y ddinas (pdf)

Lawrlwythwch yr Hysbysiad o etholiad – cynghorwyr cymuned (pdf)

Datganiad pobl sydd wedi’u henwebu

Cyngor y ddinas

 

Cynghorau cymuned

Lawrlwythwch Etholiad cyngor cymuned – datganiad pobl sydd wedi’u henwebu (pdf)

Lawrlwythwch yr Hysbysiad o gynrychiolwyr etholiadol (pdf)

Hysbysiad o Bleidlais

Hysbysiad o Bleidlais – etholiadau cyngor y ddinas

Hysbysiad o Bleidlais – etholiadau cyngor cymuned

Gwybodaeth i ymgeiswyr

Lawrlwythwch y Canllaw i Ymgeiswyr ar Etholiadau Lleol yng Nghymru 2017 (pdf)

Lawrlwythwch Amserlen etholiadau llywodraeth leol mis Mai 2017 (pdf)

Lawrlwythwch Canllawiau etholiadau lleol i ymgeiswyr a chynrychiolwyr etholiadol (pdf)

Lawrlwythwch Canllawiau cynghorau plwyf a chymuned i ymgeiswyr (pdf)

Lawrlwythwch Cod ymddygiad ymgyrchwyr (pdf)

Lawrlwythwch Llythyr arolwg ymgeiswyr Llywodraeth Cymru  (pdf)

Canllawiau’r Comisiwn Etholiadol

Lawrlwythwch y Daflen Ffeithiau: cyllido torfol (pdf)

Lawrlwythwch y Daflen Ffeithiau: deunyddiau a gwasgnodau etholiad (pdf)

Lawrlwythwch Sefyllfaoedd a gweithdrefnau: hystingau ar gyfer etholiadau a gynhelir yn 2017 (pdf)

Papurau enwebu

Lawrlwythwch y pecyn enwebu ar gyfer ymgeiswyr (dogfen Word)

Lawrlwythwch y pecyn enwebu ar gyfer ymgeiswyr (pdf)

Lawrlwythwch y pecyn enwebu ar gyfer ymgeiswyr Cynghorau Plwyf a Chymuned (dogfen Word)

Lawrlwythwch y pecyn enwebu ar gyfer ymgeiswyr Cynghorau Plwyf a Chymuned (pdf)

Lawrlwythwch y canllawiau ar wario gan ymgeiswyr mewn etholiadau plwyf a chymuned  (pdf)

Gwariant mewn etholiadau a dychwelyd ffurflenni treuliau

Mae’n rhaid i ymgeiswyr a chynrychiolwyr etholiadol gyfrif am eu gwariant mewn etholiadau llywodraeth leol.

Gellir lawrlwytho ffurflenni a chanllawiau gan y Comisiwn Etholiadol i’w llenwi a’u dychwelyd i’r Swyddog Canlyniadau o fewn 35 niwrnod ar ôl i ganlyniad yr etholiad gael ei ddatgan.

Lawrlwythwch Nodiadau esboniadol – ffurflen gwariant ymgeiswyr ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr (pdf)

Lawrlwythwch Canllawiau uchafswm gwario – etholiadau llywodraeth leol 2017 (pdf) 

Lawrlwythwch Taenlen gwariant etholiadol ymgeiswyr (Excel)

Lawrlwythwch Cynrychiolwyr etholiadol – datgan treuliau (pdf)

Lawrlwythwch Ymgeiswyr – datgan treuliau (pdf)

Lawrlwythwch Ffurflen gwariant ymgeiswyr (pdf) 

Etholiadau plwyf a chymuned

Lawrlwythwch Canllawiau ar wariant ymgeiswyr mewn etholiadau plwyf a chymuned (pdf)

Lawrlwythwch Canllawiau uchafswm gwario – etholiadau cyngor cymuned 2017 (pdf)