Isetholiad ward y Graig

Canlyniad Isetholiad Ward Graig
Ymgeisydd Plaid Nifer y pleidleisiau Sylw 
EVANS
Jeff
Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 71  
HARRIS
John
Welsh Labour / Llafur Cymru 534  
JONES
John Douglas Wynne
Conservative and Unionist Party 610 Etholedig

Y ganran a bleidleisiodd 24%

Y Comisiwn Etholiadol canllawiau i ymgeiswyr gan gynnwys terfynau gwario