Etholiad Cyffredinol 2024

Etholiad Seneddol y DU

Bydd etholiad Seneddol y DU, a elwir hefyd yn etholiad cyffredinol, yn cael ei gynnal ddydd Iau 4 Gorffennaf 2024.

Mae'r etholiad yn rhoi cyfle i bobl ddewis eu Haelod Seneddol (AS).

Bydd mwy o wybodaeth am yr etholiad yn cael ei gyhoeddi yma, gan gynnwys rhestr o ymgeiswyr, pan fydd ar gael.

Bydd newidiadau i ffiniau yn golygu newidiadau mewn seddi seneddol ar draws y DU gan gynnwys Casnewydd.

Gall trigolion wardiau Allt-yr-Ynn, Gaer, Graig, Gorllewin Tŷ-du, Dwyrain Tŷ-du, Gogledd Tŷ-du a Pharc Tredegar a Maerun bleidleisio dros ymgeiswyr yn sedd newydd Gorllewin Casnewydd ac Islwyn. Cyfrifoldeb swyddog canlyniadau Caerffili fydd yr etholiad, gyda manylion ar gael ar wefan y cyngor.

Bydd gweddill wardiau Betws, Caerllion, Malpas, Pillgwenlli, Shaftesbury a Stow Hill yn etholaeth seneddol Dwyrain Casnewydd.

Rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio. Gallwch gofrestru ar-lein a chael rhagor o wybodaeth ar wefan gov.uk.

Mae gan ein tudalen ID pleidleiswyr yn cynnwys manylion am yr hyn sydd ei angen i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio.

Mae mwy o wybodaeth ar ein tudalen bleidleisio hefyd.

Mae gan wefan y Comisiwn Etholiadol wybodaeth ar gyfer ymgeiswyr ac asiantau.

Hysbysiadau

Hysbysiad etholiad (pdf)

Rhybudd pleidleisio (pdf)

Hysbysiad Asiantau Etholiadol (pdf)

Datganiad am y personau a enwebwyd (pdf)

Amserlen ddrafft
Digwyddiad Dyddiad 
Cyhoeddi galw senedd newydd Dydd Iau 30 Mai 2024 
Diddymiad y senedd Dydd Iau 30 Mai 2024 
Mater o writ Dydd Iau 30 Mai 2024 
Derbyniad o writ Dydd Gwener 31 Mai 2024
Cyhoeddi hysbysiad etholiad 4pm, Dydd Mercher 4 Mehefin 2024
Cyhoeddi hysbysiad etholiad 4pm, Dydd Gwener 7 Mehefin 2024
Derbyn enwebiadau 4pm, Dydd Gwener 7 Mehefin 2024
Tynnu ymgeisydd yn ôl 4pm, Dydd Gwener 7 Mehefin 2024
Penodi asiantiaid etholiadol 4pm, Dydd Gwener 7 Mehefin 2024
Cyhoeddi datganiadau personau a enwebwyd 5pm, Dydd Gwener 7 Mehefin 2024
Dyddiad olaf ar gyfer cofrestru Dydd Mercher 18 Mehefin 2024
Derbyn ceisiadau am bleidlais bost 5pm, Dydd Mawrth 19 Mehefin 2024
Diwrnod olaf ar gyfer tystysgrifau awdurdod pleidleiswyr 5pm, Dydd Mawrth 26 Mehefin 2024
Derbyn ceisiadau am bleidlais drwy ddirprwy (ac eithrio achosion brys meddygol) 5pm, Dydd Mawrth 26 Mehefin 2024
Penodi asiantiaid pleidleisio a chyfrif Dydd Iau 27 Mehefin 2024
Y diwrnod cyntaf i anfon papurau pleidleisio post newydd yn lle'r rhai a gollwyd Dydd Gwener 28 Mehefin 2024
Y diwrnod olaf i Gyhoeddi papurau pleidleisio post newydd wedi'u difetha neu eu colli 5pm, Dydd Iau 4 Gorffennaf 2024
Derbyn ceisiadau am bleidlais ddirprwy brys 5pm, Dydd Iau 4 Gorffennaf 2024
Diwrnod pleidleisio 7am i 10pm, Dydd Iau 4 Gorffennaf 2024
Dychwelyd treuliau etholiad Dydd Iau 8 Awst 2024
Archwilio treuliau Dydd Gwener 9 Awst 2024