Etholiad cyffredinol 2017

Bydd etholiad cyffredinol Seneddol y DU yn cael ei gynnal ddydd Iau 8 Mehefin 2017.

Yng Nghasnewydd, bydd un aelod seneddol (AS) yn cael ei ethol ar gyfer Dwyrain Casnewydd ac un ar gyfer Gorllewin Casnewydd.

Canlyniadau Dwyrain Casnewydd

Canlyniadau ar gyfer Dwyrain Casnewydd

Ymgeisydd

 Plaid

Nifer y pleidleisiau 

Sylw

 Ahmed, Nadeem  

 

 188

 

 Asghar, Natasha

 Ceidwadwyr Cymru

 12,801

 

 Brown, Pete

 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

 966

 

 Gorman, Ian

 UKIP Cymru

 1,180

 

 Morden, Jessica    

 Llafur Cymru

 20,804

 Etholwyd

 Wixcey, Cameron            

 Plaid Cymru

 881

 

 

Y ganran a bleidleisiodd yn Nwyrain Casnewydd

Cyfanswm yr etholwyr        

 57,233    

Y ganran a bleidleisiodd

 64.5%

 

Papurau pleidleisio a wrthodwyd yn Nwyrain Casnewydd

Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:  

a) dim marc swyddogol        

  0  

b) pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd gan y pleidleisiwr hawl i’w wneud

  19     

c) ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr ohoni/ohono

  15

ch) heb ei farcio neu’n gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd

  34

d) gwrthodwyd yn rhannol

  0

Cyfanswm

  68

Canlyniadau Gorllewin Casnewydd

Canlyniadau ar gyfer Gorllewin Casnewydd

Ymgeisydd

Plaid

Nifer y pleidleisiau

Sylw

 Bartolotti, Pippa

 Plaid Werdd Cymru

 497

 

 Bowler-Brown, Morgan                  

 Plaid Cymru

 1,077

 

 Edwards, Stan

 UKIP Cymru

 1,100

 

 Flynn, Paul

 Llafur Cymru

 22,723

 Etholwyd

 Jones-Evans, Angela

 Ceidwadwyr Cymru

 17,065

 

 Lockyer, Sarah

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

 976

 

                                                  

Y ganran a bleidleisiodd yng Ngorllewin Casnewydd

Cyfanswm yr etholwyr         

 64,399   

Y ganran a bleidleisiodd

 67.6% 

 

Papurau pleidleisio a wrthodwyd yng Ngorllewin Casnewydd

Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:  

a) dim marc swyddogol        

  0

b) pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd gan y pleidleisiwr hawl i’w wneud 

  29    

c) ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr ohoni/ohono

  4

ch) heb ei farcio neu’n gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd

  47

d) gwrthodwyd yn rhannol

  0

Cyfanswm

  80

 

Lawrlwythwch y Trosolwg o Ganllawiau’r Comisiwn Etholiadol ar gyfer Ymgeiswyr (pdf)

Lawrlwythwch y Cod Ymddygiad ar gyfer Ymgyrchwyr (pdf)

Lawrlwythwch Amserlen yr Etholiad  (pdf)

Hysbysiad o etholiad

Lawrlwythwch yr Hysbysiad o etholiad – Dwyrain Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwch yr Hysbysiad o etholiad – Gorllewin Casnewydd (pdf)

Pecynnau enwebu

Lawrlwythwch y Pecyn enwebu – Dwyrain Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwch y Pecyn enwebu – Gorllewin Casnewydd (pdf)

Gwybodaeth gysylltiedig

Cofrestrwch i bleidleisio – mae’n rhaid i geisiadau i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol hwn gael eu derbyn erbyn canol nos ar ddydd Llun 22 Mai 2017.