Etholiad Senedd Ewrop Mai 2019

Etholiad Senedd Ewrop

Canlyniadau Etholiad Senedd Ewrop a gynhaliwyd ar Mai 2019.

Cynhelir etholiadau yng ngwelydd eraill yr UE rhwng dydd Iau 23 Mai a dydd Sul 26 Mai 2019.

Caiff y canlyniadau eu cyfrif a'u datgan ddydd Sul 26 Mai a chaiff canlyniadau llawn eu cyhoeddi gan y Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol:  https://www.pembrokeshire.gov.uk/european-parliamentary-elections

Y ganran a bleidleisiodd yng Nghasnewydd

 Cyfanswm yr etholwyr         

      108,292      

 Nifer y pleidleisiau

       32.05%

 

Yr oedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:

(a)    Absenoldeb nod swyddogol

             0

(b)    Pleidleisio dros ragor o ymgeisydd nag a ganiateid i'r pleidleisiwr

 50

(c)     Ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr

 12

(ch)  Heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd

 158

(a)   Cyfanswm

 220

 

Datganiad ardal gyfrif leol Casnewydd

 Plaid

     Pleidleisiau        

 Change UK

 1, 065

 Ceidwadwyr

 2, 754

 Y Blaid Werdd

 2, 172

 Llafur

 6, 934

 Y Democratiaid Rhyddfrydol      

 4, 821

 Plaid Cymru

 3, 277

 Plaid Brexit

 12, 270

 UKIP

 1, 200

 

Dydd Iau 23 Mai 2019

Lawrlwythwch yr gorsafoedd pleidleisio (pdf)

Lawrlwythwch yr Datganiad o'r Pleidiau a Enwebwyd a Rhybudd o Etholiad (pdf)

Lawrlwythwch yr Hysbysiad ynghylch Penodi Asiantiaid Etholiad Cenedlaethol (pdf)

Lawrlwythwch yr Hysbysiad Etholiad ar gyfer Rhanbarth Etholiadol Cymru (pdf)

 

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â’r Swyddfa Cofrestru Etholiadol yng Nghyngor Dinas Casnewydd.

Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol:

www.sir-benfro.gov.uk/etholiadaurue

TRA100774 15/4/2019