PCC Election 2016

Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Ardal Heddlu Gwent

5ed Mai 2016

Datganiad yn unol ag Atodlen 9 i Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol, 2011

Yr wyf i, Will Godfrey, sef y Swyddog Canlyniadau Heddlu ar gyfer Ardal Heddlu Gwent, yn datgan drwy hyn mai cyfanswm y pleidleisiau dewis cyntaf a fwriwyd dros bob ymgeisydd yn yr etholiad oedd: 

BROWN, Christine Louise

50,985

CUTHBERT, Jeffery Hambley

76,893

JONES, Darren

37,916

Yr wyf yn datgan hefyd mai cyfanswm y pleidleisiau a wrthodwyd ar ddiwedd y cyfrif cyntaf oedd:  

Diffyg nod swyddogol

0

Pleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd yn y bleidlais dewis cyntaf

2472

Ysgrifen neu farc a fyddai'n caniatáu adnabod y pleidleisiwr

62

Dim marc i nodi’r bleidlais dewis cyntaf

7015

Di-rym oherwydd ansicrwydd

1838

Yr wyf yn datgan hefyd mai cyfanswm y pleidleisiau ail ddewis dros bob ymgeisydd oedd

yn aros yn yr etholiad ar ôl cyfrif y pleidleisiau dewis cyntaf oedd:

BROWN, Christine Louise

8946

CUTHBERT, Jeffery Hambley

19137

Ac mai nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd wrth gyfrif y pleidleisiau ail ddewis oedd: 

 

Pleidleisio dros ormod o ymgeiswyr

408

Heb farc

6753

Di-rym oherwydd ansicrwydd

2672

Yr wyf felly’n datgan bod Jeffery Hambley Cuthbert wedi ei ethol yn briodol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Ardal Heddlu Gwent. 

 

Llofnodwyd

Will Godfrey

Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu          Dyddiedig: 8fed Mai 2016