Newport West By-election results

Isetholiad Seneddol Gorllewin Casnewydd 

4 Ebrill 2019

Canlyniadau

Canlyniadau Gorllewin Casnewydd
 Ymgeisydd  Plaid    Nifer y pleidleisiau   Sylw    
 Jonathan CLARKE   Plaid Cymru    1185  
 June DAVIES  Renew  879  
 Matthew EVANS  Ceidwadwyr      7357  
 Neil HAMILTON  UKIP  2023  
 Ruth JONES  Llafur  9308  etholedig
 Ryan JONES  Liberal Democrat     1088  
 Ian MCLEAN  Social Democrat  202  
 Hugh NICKLIN  The For Britain Movement  159  
 Richard SUCHORZEWSKI  Abolish the Welsh Assembly  205  
 Philip TAYLOR  Democrats and Veterans  185  
 Amelia WOMACK  Plaid Werdd  924  

 

 Y ganran a bleidleisiodd yng Ngorllewin Casnewydd
 Cyfanswm yr etholwyr                          63623                           
 Y ganran a bleidleisiodd  37.1%

 

Papurau pleidleisio a wrthodwyd 

Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:
 a) dim marc swyddogol              0
 b) pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd gan y pleidleisiwr hawl i’w wneud   23
 c) ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr ohoni/ohono  8
 ch) heb ei farcio neu’n gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd  69
 e) gwrthodwyd yn rhannol  0
 Cyfanswm  100