General Election December 2019 Results


Canlyniadau Dwyrain Casnewydd

Ymgeisydd Plaid Nifer y pleidleisiau  Sylw
 Brown, Mark    Conservative and Unionist Party  14,133  
 Hamilton, Mike  Welsh Liberal Democrats  2,121  
 Morden, Jessica  Welsh Labour  16,125  Elected
 Price, Julie  Brexit Party  2,454  
 Varley, Peter     Wales Green Party  577  
 Wixcey, Cameron   Plaid Cymru  872  

 

Y ganran a bleidleisiodd yn Nwyrain Casnewydd

 Cyfanswm yr etholwyr  58,554 
Y ganran a bleidleisiodd    62.1%
 


Papurau pleidleisio a wrthodwyd yn Nwyrain Casnewydd

Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:  
a) dim marc swyddogol            0 
b) pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd gan y pleidleisiwr hawl i’w wneud        19
c) ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr ohoni/ohono  0
ch) heb ei farcio neu’n gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd  61
d) gwrthodwyd yn rhannol  0
Cyfanswm  80

Canlyniadau Gorllewin Casnewydd

Ymgeisydd Plaid Nifer y pleidleisiau  Sylw
 Clark, Jonathan  Plaid Cymru  1,187  
 Edwards, Cameron  The Brexit Party  1,727  
 Evans, Matthew  Welsh Conservative Party  18,075  
 Jones, Ruth  Welsh Labour  18,977  Elected
 Jones, Ryan  Welsh Liberal Democrats  2,565  

 Womack, Amelia

 The Green Party  902  

 

Y ganran a bleidleisiodd yng Ngorllewin Casnewydd

Cyfanswm yr etholwyr        66,657  
Y ganran a bleidleisiodd  65.4%

 

Papurau pleidleisio a wrthodwyd yng Ngorllewin Casnewydd

Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:  
a) dim marc swyddogol             0
b) pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd gan y pleidleisiwr hawl i’w wneud     29  
c) ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr ohoni/ohono  3
ch) heb ei farcio neu’n gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd  98
d) gwrthodwyd yn rhannol  0
Cyfanswm  130