Etholiadau Senedd Ewrop: Canlyniadau Cyngor Dinas Casnewydd

Canlyniadau Etholiad Senedd Ewrop a gynhaliwyd ar Mai 2019.

Cynhelir etholiadau yng ngwelydd eraill yr UE rhwng dydd Iau 23 Mai a dydd Sul 26 Mai 2019.

Caiff y canlyniadau eu cyfrif a'u datgan ddydd Sul 26 Mai a chaiff canlyniadau llawn eu cyhoeddi gan y Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol:  https://www.pembrokeshire.gov.uk/european-parliamentary-elections

Y ganran a bleidleisiodd yng Nghasnewydd

 Cyfanswm yr etholwyr         

      108,292      

 Nifer y pleidleisiau

       32.05%

 

Yr oedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:

(a)    Absenoldeb nod swyddogol

             0

(b)    Pleidleisio dros ragor o ymgeisydd nag a ganiateid i'r pleidleisiwr

 50

(c)     Ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr

 12

(ch)  Heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd

 158

(a)   Cyfanswm

 220

 

Datganiad ardal gyfrif leol Casnewydd

 Plaid

     Pleidleisiau        

 Change UK

 1, 065

 Ceidwadwyr

 2, 754

 Y Blaid Werdd

 2, 172

 Llafur

 6, 934

 Y Democratiaid Rhyddfrydol      

 4, 821

 Plaid Cymru

 3, 277

 Plaid Brexit

 12, 270

 UKIP

 1, 200