Egress Switch

Egress Switch

Mae Egress Switch yn ffordd ddiogel o drosglwyddo ffeiliau a negeseuon e-bost, sy'n caniatáu i Gyngor Dinas Casnewydd anfon negeseuon e-bost a dogfennau sensitif mewn modd diogel.

Mae negeseuon neu ddogfennau a anfonir trwy Egress wedi'u hamddiffyn gan amgryptio AES 256-bit.

A oes cost?  

Nac oes. Gallwch dderbyn negeseuon e-bost Egress yn rhad ac am ddim oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd a gallwch ateb y negeseuon hynny yn ddiogel hefyd.

Sut ydw i'n agor neges e-bost Egress?  

Os anfonwyd neges e-bost ddiogel atoch, byddwch yn derbyn neges fel y'i dangosir uchod, gyda'r geiriau canlynol: 

Anfonwyd y neges e-bost hon atoch yn ddiogel gan gyswllt yng Nghyngor Dinas Casnewydd. Os oes gennych chi unrhyw amheuon ynghylch y neges e-bost hon, cysylltwch â'r anfonwr yn uniongyrchol gan ddefnyddio ei gyfeiriad e-bost a ddylai fod â'r terfyniad newport.gov.uk 

I fynd at y neges ddiogel, gallwch greu cyfrif Egress Switch yn rhad ac am ddim, trwy glicio ar y ddolen 'new user'.

Os oes gennych gyfrif, bydd angen i chi fewngofnodi gan ddefnyddio'r ddolen 'existing user'.

Bydd cael cyfrif rhad ac am ddim Egress Switch hefyd yn caniatáu i chi anfon ymatebion diogel at Gyngor Dinas Casnewydd.

Ewch i wefan Egress am ragor o gymorth

A allaf i agor negeseuon Egress ar fy ffôn neu lechen?

Gallwch. Mae gan Egress wefan symudol i helpu wrth agor negeseuon ar ddyfais symudol ac mae apiau ar gael ar gyfer dyfeisiau Apple, Android, Windows phone a blackberry. 

Beth os câf i broblemau technegol?  

Anfonwch e-bost at dîm cymorth Egress yn support@egress.com neu ffoniwch 0871 376 0014.