Ffeithiau allweddol am Gasnewydd

 • 159,600 o drigolion Casnewydd (twf o 9.5% ers cyfrifiad 2011)
  (Cyfrifiad 2021)
 • Bron i 4 miliwn o ymweliadau â gwefan Cyngor Dinas Casnewydd
  (Cyngor Dinas Casnewydd, Ionawr - Rhagfyr 2022)
 • 23 o 100 ardal yng Nghasnewydd sy'n byw mewn 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru
  (Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019)
 • 50+ o leoliadau ledled y ddinas sy'n darparu wi-fi cyhoeddus am ddim, ynghyd â chanol y ddinas am ddim a wi-fi bws
  (Cyngor Dinas Casnewydd 2023)
 • Gall 99.5% o adeiladau yng Nghasnewydd dderbyn gwasanaethau symudol 4G gan yr holl weithredwyr (awyr agored)
  (Ofcom - Adroddiad y Cenhedloedd Cysylltiedig, 2022)
 • Cyflawnodd 83% o drigolion Casnewydd 5 sgil digidol yn ystod y 3 mis diwethaf
  (Arolwg Cenedlaethol Cymru - Llywodraeth Cymru 2021/2022)
 • Dros 45,000 o ddilynwyr cyfryngau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd
  Cyngor Dinas Casnewydd Chwefror 2023
 • 7% o aelwydydd yng Nghasnewydd heb fynediad i’r rhyngrwyd, Arolwg Cenedlaethol Cymru
  Llywodraeth Cymru 2021/2022
 • Mae 62.5% o drigolion Casnewydd o’r farn bod cost y rhyngrwyd yn rhy uchel
  Gwefan Cyngor Dinas Casnewydd ac Arolwg Cyhoeddus Wi-Fi ar Fysiau 2021
 • 79% o drafodion cwsmeriaid wedi’u cwblhau ar-lein neu hunanwasanaeth yng Nghyngor Dinas Casnewydd
  (Gwasanaeth Cwsmeriaid Cyngor Dinas Casnewydd, Ebrill - Rhagfyr 2022)
 • 31,347 (19.7%)* Trigolion Du Asiaidd Lleiafrifoedd Ethnig ac eithrio gwyn: Cymreig, Seisnig, Albanaidd, Gogledd Iwerddon neu Brydeinig
  (Cyfrifiad 2021)
 • Mae gan 97.5% o adeiladau ledled y ddinas ddarpariaeth band eang cyflym iawn (30mbit/s neu fwy) o fand eang sefydlog
  Ofcom - Adroddiad y Cenhedloedd Cysylltiedig, 2022