Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn weithgaredd sy'n cynnwys treulio amser, di-dâl, sydd o fudd i'r gymuned rydyn ni'n byw ynddi a'n defnyddwyr gwasanaeth.  Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli ar draws y cyngor - o'n cartrefi gofal i gadwraeth cefn gwlad.  Gallwch ddewis gwneud cyn lleied ag ychydig oriau'r wythnos a ffitio'r rhain o amgylch eich ymrwymiadau presennol. 

Yn gyfnewid am eich amser, byddwch yn elwa ar brofiadau gwerthfawr, yn dysgu sgiliau newydd, a hefyd yn cael  ymdeimlad o falchder a boddhad o roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned. 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi'r cyfraniad a wnaed gan wirfoddolwyr ac mae wedi ymrwymo i'w cynnwys, lle bo hynny'n briodol, i ganmol y gwaith o ddarparu ei wasanaethau. 

Am gyfleoedd gwirfoddoli eraill e-bostiwch [email protected] 

Gwybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli allanol