Timau a thystiolaethau

social_services_teams_testimonies

Mae Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yng Nghasnewydd yn cynnwys nifer o wahanol dimau sy'n cwmpasu holl ddarpariaethau anghenion teuluoedd.

Dilynwch y dolenni isod i ddysgu mwy am y gwaith y mae ein timau yn ei gyflawni yn ogystal â chael dealltwriaeth oddi wrth ein gweithwyr ynghylch sut brofiad yw gweithio gyda ni.

Dyletswydd ac Asesu

Amddiffyn Plant a Chymorth i Deuluoedd

Mentora, Asesu ac Ymgynghori

Plant sy'n Derbyn Gofal ac 16+  

Tîm Plant Anabl

Maethu

Cymorth Paru a Lleoli

Gwasanaethau Preswyl a Seibiant Byr

Uned Diogelu

Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid