Buddion a chymorth

12.social-work-benefits-and-support

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gwbl ymroddedig ac wedi buddsoddi yn ei weithlu gofal cymdeithasol .

Mae'n mynd ati i hyrwyddo diwylliant o gymorth, ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus ac yn cydnabod gwaith caled ac ymroddiad ei staff.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi buddsoddi mewn offer a chyfleusterau sy'n galluogi gweithio ystwyth a hyblyg, mae'r rhain ynghyd â pholisïau gweithio teulu cyfeillgar yn caniatáu staff i fwynhau cydbwysedd bywyd a gwaith iach.

Rydym yn cynnig:

 • Cyflwyniad addysgiadol i staff newydd
 • Goruchwyliaeth ansawdd rheolaidd
 • Fy Adolygiad (cynllun datblygu personol)
 • Hyfforddiant a datblygiad proffesiynol
 • Mentor / hyfforddwr ar gyfer gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso
 • Datblygu rheolaeth
 • Gweithio ystwyth
 • Digwyddiadau briffio staff Gwasanaethau Plant a Theuluoedd
 • Polisïau sy'n deulu cyfeillgar, gan gynnwys trefniadau gweithio hyblyg
 • Offer TG (gan gynnwys ThinkPad a ffonau symudol ar gyfer yr holl staff gweithredol rheng flaen)
 • Budd-daliadau ac Amodau Corfforaethol eraill