COVID-19: cymorth i bobl sy'n agored i niwed

Mae Hybiau Ardal Casnewydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 4pm, i bobl agored i niwed gael cyngor na ellir ei roi dros y ffôn.

Ffoniwch y rhif rhadffôn 08081 963482 neu e-bostiwch:  

Os nad ydych mewn grŵp agored i niwed, ond bod angen cymorth arnoch, ffoniwch ni ar (01633) 656656 a gallwn roi gwybod pa gymorth lleol sydd ar gael.

Cymorth i bobl ‘heb hawl i gael arian o gronfeydd cyhoeddus’

Mae Cysylltwyr cymunedol yn gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau ar draws ardal Casnewydd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth.

Gweler Cwestiynau Cyffredin Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Cysylltwch â’r Ganolfan Cyngor ar Bopeth am ragor o gymorth a chyngor ar:

  • Budd-daliadau, cyflogaeth, dyled a materion teuluol: 0300 3302 117
  • Ymholiadau Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: 0300 3309 059
  • Hawlio Credyd Cynhwysol: 08000 241 220 

Safeguarding during COVID-19: Social service departments are open as normal and can respond to any concerns. If you are worried about the safety of a child, young person or adult find out who to contact.

TRA1127362 28/10/2020