Caffael

I sicrhau darpariaeth o’r gwerth gorau, mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cydweithio ag awdurdodau lleol eraill trwy Sefydliad Cyflenwadau Canolog Gwent Fwyaf, Consortiwm Pwrcasu Cymru, y Consortiwm Awdurdodau Lleol, Menter Gaffael Cymru, ac Uned Cymorth Caffael Llywodraeth Leol Cymru. 

Telerau talu safonol y cyngor yw 30 niwrnod clir ar ôl derbyn anfoneb gyflawn a chywir.

Data Protection 

From 25 May 2018 if you contract with the council and deal with personal information, you have to meet the requirements of the General Data Protection Directive (GDPR) - failure to do this could result in large fines.

Read more on the Information Commissioner's site or contact the council’s procurement team.

Darllenwch am y polisi Dim Rhif Archeb Brynu, Dim Taliad

Mae’n well gan y cyngor dalu trwy BACS, gan fod hyn yn fwy cost-effeithiol a diogel.

Mae rhediadau talu BACS ar gyfer anfonebau cyflenwyr yn cael eu prosesu ddwywaith yr wythnos i annog defnydd o’r cyfleuster hwn.

Cyfleoedd tendr presennol

Cofrestrwch gyda’r wefan GwerthwchiGymru i dderbyn hysbysiadau awtomatig am unrhyw gyfleoedd tendr sy’n berthnasol i’ch gwasanaethau penodedig.

Mae tendrau a gofrestrir ar y safle hwn yn cynnwys cyfleoedd OJEU a heb fod yn OJEU.

Darllenwch y cwestiynau cyffredin i gael rhagor o wybodaeth.

Cysylltu

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am yr uned gaffael strategol neu anfonwch neges e-bost at procurement@newport.gov.uk