Trefniadaeth

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd brif weithredwr a thri gyfarwyddwr strategol sydd, gyda’i gilydd, yn goruchwylio’r ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu.

Prif Weithredwr

Beverly Owen

Cyfarwyddwyr Strategol: Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

 Paul Jones

Cyfarwyddwyr Strategol: Trawsffurfio a Chorfforaethol

Rhys Cornwall

Cyfarwyddwyr Strategol: Gwasanaethau Cymdeithasol

Sally Jenkins