Cronfa Eglwysi Cymru

Roedd Deddf Eglwys Cymru 1914 wedi datgysylltu’r Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru a darparu ar gyfer cyllido prosiectau eglwysig.

Nid yw’r gronfa’n cael ei defnyddio ar gyfer prosiectau eglwysig yn unig mwyach.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cael dyraniad blynyddol y gellir ei ddyfarnu i ystod eang o amcanion elusennol, gan gynnwys dibenion addysgol, cymdeithasol, hamdden a diwylliannol.

Gall eglwysi a chapeli, sefydliadau ac unigolion wneud cais.

Mae’r Nodyn Canllaw (pdf) yn esbonio’r rheolau cymhwysedd.

Lawrlwythwch ffurflen gais Cronfa Eglwysi Cymru (pdf).

Welsh Church Fund applications are considered each year between:  

  • 1 September and 28 February
  • 1 March and 31 August  

Cysylltu

Y Rheolwr Ymarfer a Pherfformiad, Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

E-bost: [email protected]