European funding

European Social Fund logo

Mae prosiectau mawr sydd wedi cael cyllid Ewropeaidd yng Nghasnewydd yn cynnwys:

  • Canolfan Ymwelwyr ac Addysg Amgylcheddol Gwlyptiroedd Casnewydd RSPB Cymru
  • Canolfan Ailgylchu ac Adnoddau Cleanstream Wastesavers Casnewydd
  • Prosiect peilot Solas Cymru, sef cynllun a helpodd i integreiddio pobl ddigartref yn ôl i'r farchnad swyddi trwy fentrau hyfforddi.

Cafwyd cyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ar gyfer y prosiect Ysbrydoli i Gyflawni.

Ewch i wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru i gael mwy o wybodaeth. 

Cysylltu

Anfonwch neges e-bost at [email protected] neu cysylltwch â'r uned materion Ewropeaidd yng Nghyngor Dinas Casnewydd.