Uned Hyfforddiant a Datblygu Tŷ Brynglas

Ni yw Uned Hyfforddiant a Datblygu y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Nhŷ Brynglas.

Rydym yn gweithio â Gofal Cymdeithasol Cymru.  Nod Rhaglen Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (RhDGGCC) yw cynnig darpariaeth hyfforddiant, datblygu a chymhwyster ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol. 

Darllen Cynllun Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru Gwent Fwyaf (pdf)

Darllen Cynllun Cyfathrebu RhDGGCC 2019-20 (pdf)  

Rydym yn gweithio gyda  nifer o bartneriaethau sy’n cefnogi staff iechyd a gofal cymdeithasol ar draws amrywiaeth o sefydliadau.

Hyfforddiant

Rydym yn cefnogi ystod o gyfleoedd datblygu’r gweithlu, yn arwain at gymhwyster a pheidio, drwy gynllun y SCWWDP ac wedi eu darparu ar y cyd gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.  

Mae cymwysterau’n cael eu cefnogi a’u datblygu gyda’r agendau blaenoriaeth gweithluoedd canlynol:

Gallwch bori a threfnu cyrsiau hyfforddiant 

Cysylltu

Rheolwr Hyfforddiant, Tŷ Brynglas, Brynglas Road, Casnewydd NP20 5QU

Ffôn: (01633) 233627

Email: BrynglasHouseTraining@newport.gov.uk

Cyfarwyddiadau at Dŷ Brynglas

O'r M4 - gadewch y draffordd wrth Gyffordd 26 a dilynwch yr A4051 i Gasnewydd, dilynwch yr ail ffordd i'r chwith i Brynglas Road, parhau i fyny'r allt ac mae Tŷ Brynglas ar y dde. 

O ganol dinas Casnewydd - dilynwch yr arwyddion tuag at Gwmbrân, wrth gylchfan Harlequin, gadewch wrth yr ail allanfa, cadwch i'r chwith yna bwrw ymlaen i ffordd yr A4051, trowch yr ail droad i'r dde i Brynglas Road, parhau i fyny'r allt ac mae Tŷ Brynglas ar y dde. 

TRA99279 14/03/2019