Cartref Nyrsio Summerhill

Summerhill Nursing Home

Mae Cartref Gofal Summerhill yn cynnig gofal nyrsio llawn a phrofiadol, gyda golygfeydd o’r ddinas o’r ardd gaeedig.

Mae yn Summerhill 27 o ystafelloedd gwely, dwy lolfa, ystafell fwyta, lifft risiau i bob llawr, cyfleusterau ystafell ymolchi gyda chadair codi, a pharcio ar y safle.

Ymhlith y gwasanaethau mae optegydd, deintydd, gwasanaethau crefyddol a’r mudiad gwirfoddol CHAAT, ynghyd â thrin gwallt a thrin traed.

Apetito sy’n darparu’r bwyd yn y cartref, wedi’i weini o’r gegin ar y safle sydd â sgôr hylendid bwyd o 4. 

Mae Cartref Gofal Summerhill yn gyfeillgar ac yn groesawgar gydag awyrgylch gartrefol. 

Mae’n agos at ddinas Casnewydd ac yn hawdd ei gyrraedd o’r M4 a llwybrau bysus.

Cyfleusterau

  • Cartref nyrsio – 27 gwely

Cysylltu                        

34 Summerhill Avenue, Casnewydd NP19 8FP

Ffôn: 08714 232602

E-bost: summerhill@summerhillgroup.co.uk