Millheath

Millheath care home

Prin bum munud o daith o ganol dinas Casnewydd, mae Millheath yn cynnig gofal nyrsio mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar.

Mae’r cartref wedi’i adeiladu’n bwrpasol dros ddau lawr gyda gerddi prydferth wedi’u tirlunio o flaen a thu cefn yr adeilad a’r ardal o amgylch.

Mae yn y cartref 39 o ystafelloedd gwely, 2 lolfa, parcio ar y safle a mynediad wi-fi i’r rhyngrwyd. 

Mae Millheath yn ardal y Betws, gyda siopau lleol, ysgolion a chanolfan hamdden yn gyfleus gerllaw. 

Cyfleusterau

  • 39 gwely 
  • gofal seibiant cyffredinol

Cysylltu

Parret Road, Betws, Casnewydd NP20 7DQ

Ffôn: 0871 423 2601

Ffacs: (01633) 821864

E-bost:  [email protected]

Gwefan:  www.summerhillgroup.co.uk