Cartref Preswyl Mayfield

Mayfield Residential Home

Mae Mayfield yn cynnig gofal i bobl dros 65 oed.

Pan mae pobl sydd ychydig o dan 65 oed, neu sydd â diagnosis o ddementia neu beidio, ag angen gofal preswyl ac yn cael eu hasesu i fod yn addas i gael gofal yn y cartref, gwneir cais i AGGCC i wneud addasiad addas. 

Mae Mayfield yn ceisio bodloni’r anghenion canlynol:  

  • Pob angen gofal personol sylfaenol i gynnal bywyd o ddydd i ddydd
  • Cymorth emosiynol a chorfforol i gynnal a chadw gofynion byw
  • Cymorth gydag anghenion maethol dyddiol
  • Cymorth i fodloni gofynion meddyginiaeth ddyddiol
  • Cymorth cymdeithasol 

Cyfleusterau

  • 21 gwely
  • Preswyl
  • Dementia preswyl
  • Gofal seibiant cyffredinol

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: 41 Llanthewy Road, Casnewydd, NP20 4JZ

Ffôn: (01633) 215050

Wefan: www.newportcarehomes.com