Florence Justice

Florence Justice Care Home

Mae Cartref Preswyl Cristnogol Florence Justice yn gartref gofal i’r henoed cofrestredig. 

Mae hawliau’r preswylwyr yn flaenllaw yn athroniaeth gofal y cartref ac rydym yn ceisio hybu’r hawliau hynny ymhob agwedd ar fywyd dyddiol y preswylwyr yn ein gofal. 

Mae Cartref Preswyl Cristnogol Florence Justice yn cynnig gofal a llety i’r henoed ac wedi’i gofrestru ar gyfer 27 o bobl hŷn dros 65 oed. 

Cyfleusterau

  • 27 gwely
  • Preswyl
  • Gofal seibiant ac ail alluogi

Manylion Cyswllt

19 Stow Park Circle, Casnewydd NP20 4HF

Ffôn: (01633) 221800

E-bost:  florencejusticecarehome@yahoo.co.uk