Cartref Nyrsio Tŷ Caerllion

Caerleon House Nursing Home

Mae Cartref Nyrsio Tŷ Caerllion mewn adeilad deulawr mawr ar wahân yng nghanol Caerllion.

Gwent Nursing Homes Ltd yw’r darparwr cofrestredig.  

Mae Tŷ Caerllion yn cynnig llety â gofal nyrsio neu bersonol i hyd at 54 o bobl dros 50 mlwydd oed.

Mae gan y rheolwr cofrestredig ddeugain mlynedd o brofiad mewn ysbytai, cartrefi nyrsio a chymunedol ac mae wedi bod yn rheolwr ar y cartref ers 2002.  

Mae 50 ystafell sengl, 8 gyda chyfleusterau en-suite a 2 ystafell i’w rhannu. 

Cyfleusterau

  • 54 gwely
  • Gofal nyrsio
  • Gofal lliniarol
  • Gofal seibiant cyffredinol

Cysylltu 

Comin Goldcroft, Caerllion, Casnewydd NP18 1BE

Ffôn: (01633) 423535

E-bost:  caerleonhnh@gmail.com