Tŷ Blaen-y-pant

Blaen-y-pant House Care Home

Cyngor Dinas Casnewydd sy’n rhedeg Tŷ Blaen-y-pant ac mae’n cynnig llety i hyd at 32 o drigolion sy’n chwedeg mlwydd oed neu hŷn, gyda gwasanaethau preswyl arbenigol gan gynnwys gofal dementia. 

Mae Blaen-y-pant yn ardal Malpas a’r Betws, o fewn pellter cerdded i siopau lleol, swyddfa’r post a’r fferyllydd. 

Ein hamcan yw cynnig bywyd o ansawdd da i’n trigolion, mewn amgylchedd cartrefol a diogel gan annog synnwyr o unigolrwydd a bywyd annibynnol.  

Rydym yn cynnig amgylchedd diogel a chefnogol sy’n symbylu ac yn parchu preifatrwydd, urddas, hawliau a dewisiadau’r trigolion. 

Cyfleusterau

  • 32 ystafell wely
  • Gofal preswyl
  • Gofal preswyl dementia
  • Gofal seibiant  

Cysylltiadau

Blaen-y Pant Crescent, Casnewydd NP20 5PX      

Ffôn: (01633) 855548

E-bost:  blaen-y-pant.house@newport.gov.uk