Cymorth a Hyfforddiant

Fostering Square 519684496

Os cewch eich asesu fel 'gofalwr Teuluol a Ffrindiau' bydd gweithiwr cymdeithasol yn ymweld â chi'n rheolaidd a fydd yn rhoi gwybodaeth i chi ac yn cynnig cymorth a goruchwyliaeth barhaus.

Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn eich helpu i sicrhau bod cynllun gofal a chymorth y plentyn yn cael ei gynnal fel y dylai fod a bydd yn helpu i gydgysylltu unrhyw wasanaethau ychwanegol. Mae Foster Newport, ochr yn ochr â'r tîm Teulu a Ffrindiau, yn cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddi i ofalwyr maeth, gan gynnwys Gofalwyr Teuluol a Ffrindiau, grwpiau cymorth sy'n darparu cymorth emosiynol ac ymarferol, yn ogystal â grwpiau plant. Bydd gweithiwr cymdeithasol y plentyn hefyd yn gallu trafod unrhyw anghenion gofal a chymorth ychwanegol gyda chi.

Dysgwch fwy am gymorth i ofalwyr maeth

 

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gofidiau neu bryderon, cysylltwch â'r tîm teulu a ffrindiau ar 01633 235317 neu e-bostiwch [email protected]

Gallwch hefyd gysylltu â gweithiwr cymdeithasol y plentyn/plant.

 

TRA123970 27/08/20