Banner image

Maethu gan Deulu a Ffrindiau

Gall plentyn sy'n derbyn gofal gan y Cyngor fyw gyda pherthynas neu ffrind yn hytrach na chael ei roi gyda gofalwyr maeth neu mewn llety preswyl. Gelwir y rhain yn 'ofalwyr teuluol a ffrindiau'.