Llefydd a gweithgareddau yng Nghasnewydd

Ffordd arall o ymestyn y sgwrs oddi ar dudalennau 'Chat with me' yw ymweld â mannau sydd i'w gweld yn y llyfr a gwahanol ardaloedd o ddiddordeb i ddatblygu'r sgyrsiau ymhellach.

Bydd hyn yn annog dysgu awyr agored, ac yn helpu i ailadrodd y gwahanol themâu a'r negeseuon o'r llyfr.