Wythnos Gofalwyr

CarersWeek_Logo cy

Wythnos Gofalwr: 5-11 Mehefin 2023

Mae dros 6.5 miliwn o bobl yn y DU yn ofalwyr di-dâl ac mae'n debyg y bydd 3 o bob 5 ohonom yn ofalwyr di-dâl ar ryw adeg yn ein bywydau.

Gall fod yn hynod o foddhaus gofalu am anwyliad ac mae gofalwyr di-dâl yn aml yn dweud eu bod ond yn cyflawni rôl gŵr, gwraig, mam, tad, merch, mab, ffrind neu gymydog da.

Mae cysylltwyr cymunedol y cyngor yn darparu ystod eang o wybodaeth, cyngor a chymorth i ofalwyr di-dâl yng Nghasnewydd; gan gynnwys rhannu gwybodaeth am wasanaethau a gweithgareddau cymorth lleol, yn ogystal â darparu gwybodaeth am fudiadau gwirfoddol a all helpu gofalwyr i ailgysylltu â'u cymuned.   

Digwyddiad Gwybodaeth Wythnos Gofalwyr 2023  

Dydd Iau 8 Mehefin rhwng 2pm a 5pm

Bydd ein tîm cysylltwyr cymunedol yn cynnal digwyddiad gwybodaeth ym Mhrifysgol De Cymru, Campws Casnewydd.

Dewch draw i bori stondinau a siarad â gweithwyr proffesiynol i gael cyngor a gwybodaeth. Bydd sefydliadau yn cynnwys:

  • Sparkle
  • ABUHB Engagement team
  • Disabled Facilities Grants team
  • Care & Repair
  • County in the Community (until 4pm)
  • University SW Welfare Team

Bydd hefyd gemau a hwyl i’r teulu tan 6:30pm. Bydd bwffe a lluniaeth ar gael hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01633 235650.

Gall gofalwyr hefyd ymuno â'r Rhwydwaith Gofalwyr i dderbyn newyddion a gwybodaeth reolaidd.

Dysgwch ragor am y cymorth sydd ar gael i ofalwyr di-dâl yng Nghasnewydd