Egwyddor Awdurdod Cartref

Cefnogir yr egwyddor awdurdod cartref gan wasanaethau bwyd a safonau masnach awdurdodau lleol ledled y DU.

Bydd awdurdod lleol sy'n gweithredu fel awdurdod cartref neu awdurdod tarddiad yn rhoi pwyslais arbennig ar gyfreithlondeb nwyddau a gwasanaethau sy'n deillio o fewn ei ardal.

Ei nod yw atal toriadau trwy gynnig cyngor ac arweiniad yn y ffynhonnell er mwyn cynnal safonau uchel o ddiogelu'r cyhoedd ar y gost isaf.

Mae'r Egwyddor yn sail i egwyddorion masnach rydd 'mewn cynhyrchion a gwasanaethau ffit' ac mae'n cydnabod bod angen ystyried blaenoriaethau lleol yng nghyd-destun rhwymedigaethau cenedlaethol ac Ewropeaidd.

Prif awdurdod

Er bod awdurdodau lleol yn anelu at gymhwyso safonau masnachu a deddfwriaeth iechyd yr amgylchedd mewn modd tebyg mewn amgylchiadau tebyg, mae busnesau wedi adrodd nad yw hyn bob amser yn wir.

Roedd pryderon yn cynnwys cyngor gwrthdrawiadol, gwastraff adnoddau ac ymdrechion dyblyg, a ategwyd gan ddiffyg dull effeithiol o ddatrys anghydfodau pan fo cynghorau'n anghytuno.

Drwy helpu i sicrhau cysondeb, bydd cynllun y Prif Awdurdod yn creu mwy o hyder i fusnesau, rheoleiddwyr a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.