Queensway Meadows a'r Leeway

Queensway Meadows

 

Mae Queensway Meadows yn ystâd ddiwydiannol fodern 200 erw a leolir 2.5 milltir o Gyffordd 24 traffordd yr M4.

Mae’r meddianwyr mawr yn cynnwys Halo Foods, Tomoe Valve, British Car Auctions, Carlsberg-Tetley, Palletline ac Industrial Automation & Control (IAC) Ltd.

Mae unedau o 2,000 - 33,000 troedfedd sgwâr a dros 50 erw o dir datblygu ar gael.

Mae Llywodraeth Cymru yn dal dros 80 erw o dir ehangu i’r dyfodol i'r dwyrain o Queensway Meadows.

Mae gan Barc Busnes Estuary Court ar Ystad Leeway unedau sy'n amrywio o 665 i 5,650 troedfedd sgwâr. 

Efallai y bydd cymorth ariannol ar gael i fusnesau sy'n lleoli yn yr ardal hon trwy Lywodraeth Cymru.