Imperial Park

Imperial Park

 

Mae Imperial Park yn cwmpasu dros 350 erw ar ymyl gorllewinol Casnewydd, ger Cyffordd 28 traffordd yr M4.

Mae Imperial Park yn cynnwys swyddfeydd, gan gynnwys canolfan ymchwil a datblygu a wasanaethir, unedau cynhyrchu bach modern, gweithgynhyrchu a warysau mawr a chanolfan ddata Haen 3 fwyaf Ewrop.

Mae argaeledd y tir datblygu sy'n weddill yn amodol ar wahanol gyfyngiadau.

Ymhlith y prif gwmnïau sy'n gweithredu yma mae Gocompare.com, Vantage, Smiths News a Beachcroft.

Efallai y bydd cymorth ariannol trwy Lywodraeth Cymru ar gael i fusnesau leoli yn Imperial Park.