Trwyddedu a rheoli tân gwyllt

Ffioedd trwyddedau tân gwyllt

Rheoliadau Ffrwydron 2014

 

Rhestr Ffioedd Trwydded newydd i storio ffrwydron: 

 

Trwydded i storio ffrwydron pan ragnodir, yn rhinwedd Rheoliad 27, ac Atodlen 5, Rheoliadau 2014, isafswm pellter gwahanu o fwy na 0 metr. 

Un flwyddyn o hyd- £189

 

Adnewyddu trwydded i storio ffrwydron: 

Adnewyddu trwydded i storio ffrwydron pan ragnodir, yn rhinwedd Rheoliad 27, ac Atodlen 5, Rheoliadau 2014, isafswm pellter gwahanu o fwy na 0 metr. 

Un flwyddyn o hyd- £88

 

Trwydded newydd i storio ffrwydron: 

Trwydded i storio ffrwydron pan na ragnodir, yn rhinwedd Rheoliad 27, ac Atodlen 5, Rheoliadau 2014, isafswm pellter gwahanu na phellter gwahanu o fwy na 0 metr. 

Un flwyddyn o hyd- £111

 

Adnewyddu trwydded i storio ffrwydron: 

Trwydded i storio ffrwydron pan na ragnodir, yn rhinwedd Rheoliad 27, ac Atodlen 5, Rheoliadau 2014, isafswm pellter gwahanu na phellter gwahanu o fwy na 0 metr. 

Un flwyddyn o hyd- £55

Dylai unrhyw un sy’n storio dros 2000 kg wneud cais i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.