Safleoedd carafanau trwyddedig

Gweld Cofrestr safleoedd cartrefi symudol (pdf)

Safleoedd carafanau trwyddedig yng Nghasnewydd:  

  • Church House Park 

  • Greenacres

  • Lighthouse Park

  • Northern Hey Stables

  • Ty-Coch Camping  

Cwynion

Dylid cyfeirio cwynion am barciau carafanau yng Nghasnewydd ar e-bost i env.health@newport.gov.uk, gallwch hefyd wneud cwyn ar-lein 

TRA92634 19/10/2018